Tietoja yrityksestä

Yrittäjä

Kuvassa Ville. Pyhtech:n omistaja, yrittäjä ja työntekijä. Keksijä, korjaaja ja ongelmanratkaisija.

Terve,

Olen Ville, Pyhtech Oy:n omistaja ja ainoa työntekijä, noin 40-vuotias perheenisä, päivätyössä valtionhallinnossa asiaintuntijana ja nyt myös yrittäjä. Varsinainen leipätyö työllistää minut yleensä 08 – 16, mutta kotiaskareiden jälkeen olen kohta parinkymmenen vuoden ajan harrastanut hyvin laajalla skaalalla erilaisia kädentaitoja: talon- ja pihanrakennusta, autojen korjausta, työkoneiden korjausta, erilaisia metallitöitä, puusepäntöitä, elektroniikkaa, logiikkapiirien ohjelmontia, 3D-mallinnusta (rakennuksista arpakuution kokoisiin mainosesineisiin), 3D-tulostusta, tietokoneiden rakennusta, energiatekniikkaa, automaatiolaitteiden suunnittelua, aurinkosähköjärjestelmia, kiinteistön datankeruuta ja analysoinia, radiotekniikaa…

Useampikin ihminen on vuosien saatossa kutsunut minua keksijäksi tai pellepelottomaksi. En kiellä, etteikö siinä olisi perää. Nautin ongelmanratkaisusta, suunnittelusta, rakentelusta ja laitteiden kehittämisestä.

Vuosien saatossa minua alkoi kiinnostaa ajatus sivutoimisesta yritystoiminnasta, jossa voisin käyttää oppimiani taitoja harrastusten lisäksi mahdollisesti ansiotoimintaan. Saatuani nykyisen talon rakennettua, minulle tarjoutui ensimmäistä kertaa ajankäytöllisesti uusi mahdollisuus johon päätin tarttua -perustin Pyhtech Oy:n.

Yritys

Pyhtech Oy:n rataslogo.

Pyhtech Oy on Pyhtäällä sijaitseva tekniikka- ja teknologiaorientoitunut pienyritys. Nimi viittaa paikkakuntaan ja yrityksen pääasialliseen toimialaan.

Kyseessä on alkuvaiheessa yhden miehen sivutoiminen monialayritys. Tehdään ajankäytön salliessa niitä töitä joita osataan, joille on kysyntää ja jotka ovat mielenkiintoisia. Tarkoitus ei ole kilpailla esimerkiksi perinteisten pienkonekorjaamoiden kanssa, mutta tarvittaessa niitäkin töitä pystytään toteuttamaan. Yrityksellä on käytössä iso osa pienkonekorjaamon, kirvesmiehen, puusepän, pihanrakennusyrityksen, kiinteistöhuoltoyrityksen ja elektroniikka-asentajan työssa tarvittavista koneista ja laitteista. Ja luonnollisesti näiden laitteiden käyttöön löytyy tarvittava osaaminen.

Pyhtech toteuttaa erityisesti erilaisia pienprojekteja. Oli sitten kyseessä lasten pihauima-altaan aurinkolämmitysjärjestelmä tai integroidun keittiön kaapin ovesta hajonnut muovinen kiinnike. Työ suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa ja toteutetaan kustannustehokkaasti. Keskiössä ovat erityisesti yksilölliset ratkaisut, joihin ei löydy valmista tuotetta ”lähikaupasta” tai esimerkiksi muoviset varaosat, joita alkuperäiseltä valmistajalta ei enää saa. Teknisen suunnittelun ja tuotteiden lisäksi Pyhtech tarjoaa lähialueelle pienkuormaajatyötä.

Tulevaisuus

Lyhyellä aikavälillä (2021 – 2023) perustetun yrityksen tulot vakiinnutetaan aloittamalla pienkuormaajatyö lähialueella asiakkaille, asetetaan myyntiin jo aiemmin tehtyjä 3D-malleja ja valmistetaan sarja eläinten syöttöautomaatteja. Tämän lisäksi lyhyellä aikavälillä kokeillaan erilaisia muita tulonhankintakeinoja ja selvitetään mitä työmuotoa kannattaa jatkojalostaa tulevaisuutta varten. Seuraavien kahden vuoden aikana tavoitteena on noin 0,1 – 0,2 henkilötyövuoden työllistys. Tällä aikavälillä ei varsinaisesti haeta kasvua, pääomitusta tai yrityksen konekannan laajentamista. Toiminta keskittyy nykyisillä resursseilla sivutoimiseen perehtymiseen yrityksen pyörittämiseen ja muutamien valmiiden innovaatioiden tuotteistamiseen.

Keskipitkällä aikavälillä (2023 – 2026) yrityksen työ kohdennetaan parhaiten asiakkaita, työtä ja ansiota tarjoavalle sektorille. Vakiinnutetaan ja laajennetaan asiakaskantaa ja hiotaan tarjottavia tuotteita sekä palveluita. Viiden vuoden tavoitteena on mahdollistaa vähintään 0,5 henkilötyövuoden työllistys.

Pitkällä aikavälillä (2026 – 2030) tavoitteena on mahdollistaa vuosittain vähintään kahden henkilötyövuoden työllistys. Tällä aikavälillä toimiala täsmentyy yhteen tai kahteen tuotteeseen tai palveluun. Mahdollisia aloja ovat tuotekehitystyö kotimaiselle teollisuudelle ja omat tuotteet alihankkijana suuremmille teollisuusyrityksille.

Yhteystiedot

Osoite: Kimmelsammal 3, 49200 Heinlahti

Sähköposti: toimisto@pyhtech.fi

Y-tunnus: 3222723-4